Rekuperatory AirPack Oraz Peryferia

Katalog produktów ThesslaGreen AirPAck

Aktualny katalog produktów systemów rekuperacji AirPack

Więcej


Technologia w Rekuperatorach AirPAck

System kontroli przepływu powietrza CF

Wentylacja z odzyskiem ciepła jest efektywna energetycznie tylko wtedy, gdy przepływy powietrza są zrównoważone. W czasie eksploatacji każda instalacja wentylacyjna ulega „naturalnemu rozregulowywaniu” wywołanemu zmianami oporów przepływu na skutek gromadzenia się pyłu na filtrach, kondensacji pary wodnej w wymienniku ciepła oraz zmian temperatury powietrza. Niezrównoważenie instalacji wywołane zmianami oporów przekracza często 30%.

Więcej


Regulator central wentylacyjnych AirPack Calibrator

AirPack Calibrator jest narzędziem przeznaczonym dla instalatorów, służącym do automatycznej regulacji instalacji wentylacyjnych. Urządzenie utrzymuje zadane wartości przepływów podczas równoważenia instalacji wentylacyjnych wyposażonych w centrale wentylacyjne AirPack, które nie działają w systemie CF. System pozwala oszczędzić czas podczas zrównoważenia instalacji wentylacyjnej.

Więcej


100% przeciwprądowe wymienniki ciepła RECAIR

W rekuperatorach AirPack wymiana ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym z budynku i powietrzem świeżym realizowana jest w wymienniku ciepła Recair. Rdzeń wymiennika ciepła zawiera setki kanalików o przekroju trójkąta, zapewniających laminarny przepływ powietrza w układzie 100% przeciwprądowym. Opatentowana konstrukcja rdzenia zapewnia największe możliwe geometrycznie rozwinięcie powierzchni przy minimalnych oporach przepływu i pomijalnym przecieku wynoszącym poniżej 0.5%. Sprawność temperaturowa wymiennika sięga 98%.

Więcej


System filtracji CP

W Bez skutecznej filtracji nie można zapewnić właściwej higieny systemu wentylacyjnego oraz jakości powietrza w budynku. Koszt filtracji to średnio 35-50% całkowitych kosztów użytkowania systemu wentylacji z czego 70-80% stanowią koszty wymiany filtrów, a 20-30% koszty energii elektrycznej koniecznej do przetłoczenia przez filtr powietrza. Większość systemów wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym informuje o konieczności wymiany filtra po upływie określonego czasu niezależnie od ich rzeczywistego stanu. W rekuperatorach AirPack system filtracji CP informuje użytkownika o konieczności wymiany filtrów po osiągnięciu przez nie rzeczywistego końcowego stanu zabrudzenia dzięki czemu pojemność pyłowa filtra jest zawsze w pełni wykorzystana.

Więcej


System zabezpieczenia wymiennika ciepła przed zamrożeniem kondensatu FPX

Zagrożenie zamrożenia kondensatu w wymienniku ciepła występuje w każdym systemie wentylacji z odzyskiem ciepła gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada poniżej 0 C. W Polsce temperatura powietrza zewnętrznego utrzymuje się poniżej 0C łącznie, średnio przez 2 miesiące w roku. W tym czasie straty ciepła budynku są największe. Dlatego aby zapewnić niski całoroczny koszt użytkowania budynku, szczególnie w tym okresie wentylacja powinna być skuteczna i zrównoważona.

Więcej


Bypass wykorzystujący naturalny chłód powietrza w lecie

Automatyczny, programowany by-pass pozwala w lecie ochładzać pomieszczenia, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż w budynku.

Więcej


Płynnie regulowane wentylatory z silnikami prądu stałego

Dzięki płynnej regulacji intensywności wentylacji, rekuperatory AirPack dostarczają dokładnie taką ilość powietrza, jaka jest potrzebna nie powodując nadmiernych strat ciepła. Powietrze w centralach wentylacyjnych AirPack napędzane jest płynnie regulowanymi wentylatorami EBMPapst Radicall oraz Ziehl Abegg ECblue.

Więcej


Unikalna koncepcja niezależnego interfejsu użytkownika

W odróżnieniu od innych rozwiązań, w układzie automatyki rekuperatorów AirPack dokonano wyraźnego rozdziału Sterownika od Panelu sterowania.

Więcej


Najbardziej funkcjonalny system sterowania rekuperatorów na rynku

ThesslaGreen, specjalnie na potrzeby rekuperatorów AirPack stworzyła zintegrowany, zaawansowany system sterowania GT. System zaprojektowano tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalnie szeroką funkcjonalność oraz komfort użytkowania.

Więcej