Tylko podejmując świadome decyzje, możesz zmieniać swoje otoczenie na lepsze!

Aspekt higieniczny

Współczesny człowiek większość swojego życia spędza w pomieszczeniach. Dlatego ważne jest, aby sztuczne środowisko wewnątrz budynku było najbardziej jak to możliwe zbliżone do naturalnego.

Więcej


Wentylacja grawitacyjna (naturalna)

Wentylacja grawitacyjna (naturalna) wykorzystuje różnicę ciśnień wywołaną różnicą gęstości powietrza lub parciem wiatru. Na skutek działania obu tych mechanizmów następuje przepływ powietrza w budynku. W systemach wentylacji naturalnej świeże powietrze wpływa do budynku przez nieszczelności okien lub specjalne nawiewniki okienne lub ścienne w pomieszczeniach. Następnie, najkrótszą drogą powietrze przedostaje się do kratek wywiewnych zlokalizowanych w pomieszczeniach, w których występuje większa intensywność emisji zanieczyszczeń. Są to zwykle kuchnia, łazienka, WC. Kratki wywiewne połączone są przewodem kominowym z nasadami wentylacyjnymi zainstalowanymi na dachu budynku.

Więcej


Wentylacja mechaniczna

Wraz ze wzrostem rozwoju społeczeństw oraz poziomu życia zwiększa się intensywność wykorzystania pomieszczeń. Współczesny człowiek, żyjący w mieście spędza w budynkach większość swojego życia. Dlatego obserwujemy dążenie do poprawiania klimatu w budynkach. W warunkach ciągłego wzrostu cen energii rośnie również tendencja do racjonalizacji jej zużycia.

Więcej